رویا

انتشار دو کتاب فنومنولوژی حجم، و نامه‌ها

برای تهیه کتابها به آدرس زیر مراجعه کنید
https://www.instagram.com/p/BspSJhanV03/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=9no6qq9t9dvf

View this post on Instagram

. من پیش خود مدام برای خودم هستم، و فکر می‌کنم، و آرزو می‌کنم، و جست‌وجوی تجربه دارم، که سیر لحظه‌های مرا کُند می‌کند. شاید شعور ذهن من، در لحظه‌ای که طعمه‌ی تفکر من می‌شود، در ارتباط‌های با جهان بلافصلش توقف می‌کند، ساکن و سمج و چسبنده، تا هم مشغله‌ی مطبوع نمودها را ار دست ندهد و هم موضوع تفکر منِ برتر را ویران و بی‌نمود نسازد. #فنومولوژی_حجم #یداله_رویایی #نشر_مشر #انتشار_بی‌واسطه‌ی_کتاب ۳۹۰ صفحه قیمت:۴۵هزار تومن هزینه‌ی پست:۵هرار تومن برای سفارش این کتاب به دایرکت #نشر_مشر پیام بدهید

A post shared by Nashr.mashr (@nashr.mashr) on

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.