رویا

سکوت، دسته گلی بود

سکوت، دسته گلی بود
ميان حنجره‌ی من
ترانه‌ی ساحل
نسيم بوسه‌ی من بود و پلک باز تو بود.
.
بر آب‌ها پرنده‌ی باد،
ميان لانه‌ی صدها صدا پريشان بود.
بر آب‌ها،
پرنده بی طاقت بود.
.
صدای تندر خيس،
و نور، نورِ ترِ آذرخش،
در آب، آيينه‌ای ‌ساخت
که قاب روشنی از شعله‌های دريا داشت.
.
نسيم بوسه و
پلک تو و
پرنده‌ی باد،
شدند آتش و دود
ميان حنجره‌ی من،
سکوت، دسته گلی بود.
___

شعر : یدالّه رویائی
دریایی شماره ۳
آواز : پری زنگنه
موسیقی : رامین انتظامی
آواز‌های امروز، کانون پرورش کودکان و نوجوانان ۱۳۵۵

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.