رویا

تعریفِ رفت و رفتار


… دو سه روزی است که دوباره به وزارت دارائی برگشتم. از لولیدن‌های میان یک سری آدم‌های حقیر خسته و بیزار شده بودم، و ناگهان گفتم خدا حافظ. … با درآمد کمتری زندگی ِ تنهاتر و آزادتری خواهم داشت که بتوانم روی شعر بیفتم.
… اگر می‌بینی که نامه‌ام را با این حرف‌های روزمره‌ای که نوشته‌ام پُر می‌کنم برای این است که می‌خواهم نامه‌ای برایت نوشته باشم و با تو حرف زده باشم، و نه خلجان‌های فکری‌ام را به آنِ تو گره بزنم.
به هر حال نامه، تعریفِ رفت و رفتارِ آدم هم که باشد، و یا خط و خطای آدم از خلالِ زحمت‌های دلگیر، بازهم یک صفحه از اثر آدم است. نامه‌ها نمی‌توانند آثار قلمی ما به حساب نیایند، غیر از نامه‌های عاشقانه که به نظر احمقانه می‌رسند. …
___
از نامه‌ی یدالّه رویائی به  پرویز اسلامپور
تهران، ۴ خرداد ١٣۵١
کتاب “نامه‌ها”، نشر آفتاب
http://aftab.opersian.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.