رویا

نمایشگاهِ “مرگِ کتاب” در تهران

تصویر، سانسور را از پا در می‌آورد
گاستون باشلار*                                                     

سلطنت سانسور در رژیم اسلامی، نوعی بیان معمایی، و بازی‌های زبانی به میان می‌آورد، که نه تنها دریافتِ خواننده را از شعر بالاتر می‌برد بلکه او را با پیام‌هایی پنهان روبرو می‌کند که تازگی و طراوت شاعرانه‌ی آن‌ها را بیشتر می‌کند، حسی ورای ترس و گریز.

شعر جوان ما امروز زیر سرکوب و فشار، بطور غیر ارادی قوی‌تر شده است. سخن شاعرانه ثقلی معمائی پیدا کرده است ؛ رمزی و رویایی، به شدت تاریک، که گاهی هم فدای شدتِ خود شده است.  حیف ! البته که حیف. در کتاب‌های شعر که از ایران به دستم میرسند، می‌خوانم و می‌بینم که شعر امروز ما، اگرچه طعمه‌ی سانسور شده است، اما سانسور را هم طعمه‌ی خود کرده است.

نمایشگاه کتاب تهران جای بسیاری از شاعران و نویسندگان جوان ما را، از دختر و پسر، خالی دارد، من هم کنار آنها، : قربانیانِ‌سانسور.

___
Gaston Bachelard

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.