رویا

گذشته‌ی متن : امضا


۱۵
امضا که در حاشیه می‌نشیند مرا از حاشیه برمی‌دارد، از گذشته برمی‌دارد. در متن آینده می‌نشینم بی‌آنکه بتوانم آینده را در متن بنشانم. چرا که متن، اشاره نیست، و علامت نیست. و امضا وقتی که از گذشته‌ی من سر می‌کشد، یا از گذشته‌ی چیزی برای من، تنها علامتی است برای اشاره به چیزی که متن نیست.

 

از کتاب "منِ گذشته امضا"، انتشارات نگاه، چاپ سوم

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.