رویا

حاشیه‌ای بر سنگ قبر‌ها


آرش عزیز،

"هفتاد سنگ قبر"ِ تو در زبان فرانسه، زبان فرانسه در هفتاد سنگ قبر است. می‌خواهم بگویم که :

" گور برای ما محتوا ندارد، ما به محتوای گور دسترسی‌ نداریم، گور فقط شکل است، شکل کتاب. شکل کتاب هم گور کتاب است. این است که من به سنگ‌های گورها، به شکل‌شان، خیلی‌ اهمیت داده ام چون خودِ گور شکل است، شکل کتاب ؛ ما باید به این شکل با شکل نزدیکی‌ کنیم. کار من در حاشیه‌ها این بوده است. شکل گورها بیشتر از متنشان با ما حرف می‌‌زنند. ما نباید از این استعداد در سنگ گور غافل باشیم.

این گورستان بیشتر بوی انکار می‌‌دهد انگار ؟ هیچکدام از این گور‌ها ما را به خدا نمی‌‌رسانند. یک کتاب خوب همیشه همینطور است. راه رسیدن را دور می‌‌کند ولی‌ نمی‌‌رساند، منتظرت می‌‌گذارد.

 گور فقط شکل است، شکلِ کتاب. "


تا وقت دیگر  قربانت


Septante pierres tombales

Yadollah Royaï ; Arash Joudaki

Éditeur : TARABUSTE

Collection / Série : Terre vaste

€ Prix de vente au public (TTC) : 15

212 pages ; 19,5 x 11 cm ; relié

ISBN 978-2-84587-345-2

EAN 9782845873452

 


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.