رویا

کتاب “هفتاد سنگ قبر” به فرانسه درآمدSEPTANTE PIERRES TOMBALES

 

    کتاب "هفتاد سنگ قبر" به فرانسه

ترجمه آرش جودکی

غرفۀ 507  انتشاراتِ  تارابوست

Marché de poésie
Stand 507 Éditions Tarabuste

  ِاز 8 تا 12 ژوئن
 بازار شعر: میدان سَن سولپیس، مترو سَن سولپیس، پاریس ِ ششم


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.