رویا

نماز قضا، قضاء حاجت

 

آرش عزیز،                         

فلوبر خالق  "مادام بوواری"،  بیشتر در نامه‌هایش است که فلوبر است تا در رُمان‌هایش. اینجا از همه چیز حرف می‌زند، با نثری دلپذیر ؛ از رُمان، از شعر، از نویسش. گاهی هم از مصر به مادرش می نویسد :        

" کشور عجیبی‌ست این کشور. دیروز، مثلا، به یکی از کافه‌های قاهره، که زیباترین کافه‌های آن است رفته بودیم. همان وقت که آنجا بودیم، در همان کافه، خری می‌رید و یک آقائی هم در گوشه‌ای ادرار‌ می‌کرد، هیچکس تعجبی نمی‌کرد، هیچ کس چیزی نمیگفت. گاهی یک نفر نزدیک تو بلند می‌شود و شروع به نماز خواندن می‌کند، با تمام قد رکوع و سجود می‌کند، که انگار تنها‌ی تنهاست. یک نفر هم سر بر نمی‌گرداند نگاهش کند آنقدر که این قضیه طبیعی به نظر می‌رسد. آیا تو می‌توانی تصورش را بکنی که یک نفر توی کافه‌ای در پاریس بلند شود و مراسم نماز و دعا بجا بیاورد ؟ "….. و در نزدیکی او یک نفر هم  بشاشد ؟

قاهره سال۱۸۵۰
گوستاو فلوبر
مکاتبات
مجموعۀ پِلِیاد، انتشارات گالیمار ـ پاریس


Maison du Café, Le Caire
Artiste: Jean-Léon Gérôme, 1824-1904
Date: 1884 ou plus tôt
Huile sur toile, 54,6 x 62,9 cm

C’est un bien drôle de pays que ce pays. Hier, par exemple, nous étions dans un café qui est un des plus beaux du Caire, et où il y avait en même temps que nous, dans le café, un âne qui chiait et un monsieur qui pissait dans un coin. Personne ne trouve ça drôle, personne ne dit rien. Quelquefois, un homme près de vous se lève et se met à dire sa prière, avec grandes prosternations et grandes exclamations, comme s’il était tout seul. On ne détourne même pas la tête, tant cela paraît tout naturel. Te figures-tu un individu récitant son bénédicité au café de Paris ? ….. Et près de lui
? quelqu’un pisse aussi

Caire, 1850
Gustave Flaubert
Correspondance
Collection de la Pléiade, éd.Gallimard – Paris


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.