رویا

کلیشه‌ی میلیاردرها

                                           
آرش عزیز،

"ما مرگ را همانقدر دوست داریم که شما زندگی را"
   "Nous aimons la mort autant que vous aimez la vie"                                                                    (ازعلامیه داعش در کشتار پاریس)                                                                           
و این جمله‌ای بود که بن لادن، در زمانی نه چندان دور، درانگشت سبابه‌اش می‌گفت و می‌چرخاند.
اما اینکه امروز میلیاردر‌های داعش شعار میلیاردری  دیگر را به وام می‌گیرند حیرت نمی‌کنم، وقتی بیاد می‌آورم که مارکسیست‌های سال‌های ۵۰ و ۶۰ هم با همین شعار، ضعیفان و"زحمتکشان سراسرجهان" را به مبارزه می‌خواندند. چرا که آنها "جز زنجیرشان چیزی نداشتند" که از دست بدهند.
اما امروز این میلیاردرها ؟

کمی کلیشه به نظر می‌رسد، نه ؟ کلیشه یا ایمان، به هرحال، یکی از اینها دروغ می‌گوید. کدامیک ؟ سر در‌نمی‌آرم. چیزی بگو.

                                                                                             
 تا وقت دیگر قربانت                                                                                      

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.