رویا

گر تو قرآن بدین نمط خوانی…" این قاری‌ها و به‌قول ایرج، این "صاحبان عمائم"، بدون آن‌که رونق از مسلمانی ببرند، رونق از عصر ما برمی‌دارند.
تقصیر ما نیست که شوالیه‌های عصر همایونی آن‌قدر از عصر می‌خورند، و خورده‌اند، که خود را سنگین و عصر را سبک کرده‌اند. شنل و شمشیر را فردا خفاش‌ها به‌دست می‌گیرند. آن‌ها شب را بهتر می‌شناسند، و بازی‌های شنل را عبا در شب بهتر می‌آموزد. بازی‌های عبا پروازهای شنل را  همیشه زیر پَر داشته است." …
( بخشی از نامۀ رویا به بادیه‌ نشین، تهران ۱۳۳۹)*                         

                                                                                              

                                                                                                                

* برگرفته از کتاب "ای تاریخ ما را به یاد داشته باش" ، هوشنگ بادیه نشین، انتشارات افراز، تهران ۱۳۹۴

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.