رویا

ادبیات صغیر

آرش عزیز،

کافکا در نامه ای به ماکس برود (ژوئن ١٩٢١) می نویسد که ادبیات صغیر ادبیاتی نیست که زبان‌های صغیر ایجاد می کند، بلکه ادبیاتی است که اقلیت ها در داخل یک زبان ِ بزرگ به وجود می آورند. می خواهم با تکیه بر این حرفِ کافکا بگویم که ادبیاتِ آذری، یا ادبیاتِ کردی، لزوماً ادبیات صغیری نیستند، بلکه ادبیات صغیر ادبیاتی است که یک ترک، یا کرد، در داخل زبان فارسی به وجود می آورد. کافکا هم لابد اشاره به موقعیت خودش در زبان آلمانی داشته است : ادبیات کافکائی.
آیا تو در زبان ما ادبیات صغیرمی شناسی ؟

                                                                   تا وقت دیگر قربانت

 

 

 

1 Comment

  1. جناب رویایی
    ادبیات صغیر چیست و چگونه تعریف می شود از نگاه کافکا و از نگاه شما؟
    یک کرد (آذری را نمی دانم) در داخل زبان فارسی نمی زید؛ او زبانی هم ارز و هم اندازه ی زبان فارسی دارد، او ادبیات کبیر دارد. با ریشه های تاریخی و زبانشناسانه مشترک. این ادبیات، صغیر نیست و نیازی به پدرخوانده ندارد برای بالیدن و بلوغ.
    ارادتمند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.