رویا

آن سال ها

 

آرش عزیز

مارکسیسم تا بود چقدر برای مردم دنیا لازم بود ! ما دوباره احتیاج به  مارکس داریم، همانقدر که آمریکا به داعش و داعش به  مذهب. آن سال های شصتِ دنیا آیا دوباره به دنیا می آیند ؟ سال های سی ِ ایرانی، سال های چهل، سال های مارکس و مارکسیسم های بی شمار ؟ آخ، که چه سال هائی ! همه روشنفکر بودیم، همه روشنفکر بودند، همه می خواستند روشنفکر باشند. و فکر ِ روشن از سمت کُفر می‌آمد

آن سال ها دوباره می آیند ؟
      تا وقت دیگر قربانت
                                                                       

6 Comments

 1. درود استاد عزیز. .. رویای همواره ی من در عوالم خیال و شعر ،رویایی بزرگ … اما سوال : از این نوشته ی شما، احساس کردم نظرتان نسبت به مارکسیسم (و صد البته از نوع وطنی اش،که بی اندازه احساساتی بود و بی خبر بود و دشمن بود با آنچه که امروز مدرنیته میدانیم و در مرور های من از تاریخ کار و بار این مارکسیست ها تاریک بود ،و تاریکانه بود فکرشان و حالا شما بعد از این همه سال هنوز موافق اید با آنهمه ؟) مثبت است، آیا این نوشته یک خاطره است یا یک آرزو و آرمان؟ سپاس بی حد و قد …..
  – درود بر تو !
  رویا

 2. درود
  این یادداشت من را به تفکر وا می دارد ، آیا حقیقتا آن کلیت نگری مارکسیستی به اجتماع ، ادبیات ، فلسفه ، هنر ، سیاست ، همان ذکر کردن ِ موارد آرمانی نیست که در غایت این فرایند هر شاعر را به سویه های رهایی بخش زندگی انسان در اجتماع متصل می کند ؟ مواردی تعالی دهنده به انسان که جهان سرمایه و نظام سلطه آن را نابود کرده است ، و به باوری تاریخی و انضمامی در شیوه متفکران غرب هم می بینیم که نقد سیستم سرمایه داری با ابزارهایی انتقادی است که مارکس برای پیروان خود بجا گذاشته ، نمی توان یک رگ ِ مارکسی نداشت و نام روشنفکری را یدک کشید در ایران کنونی این افق ها نابود یا تیره شده است… اما ما در دیالوگ با مارکس ، مارکسیست می شویم و اگر مارکسیست نشویم به عبارتی معاصر خود نیستم ، همچنان که دردیالوگ و فهم مفاهیم فلسفه ی فروید اساس روانشناسی را در می یابیم و در محتویات فلسفه نیچه به امر قدرت ، ضدیت با جهان مذهبی و خدای مذهب ، زیبایی شناسی در موسیقی و ادبیات و شعر ، اسطوره شناسی دیونیزوسی و آپولونی و سایر موارد پی می بریم. درک مارکس ، نیچه ، فروید افق دید ما را به زندگی وسیع تر می کند…
  – مرسی آرمان، باید همینطورها باشد
  رویا

 3. آقای یدالهی
  لطفا بفرمائید شما برای چه اشخاصی یا بهتر بگویم چند نفر مینویسید؟
  بهتر نیست بجای”2.000 نفر برای 2000.000 نفر خود را در معرض شعر قرار دهید؟
  البته منظورم از رقم اولی(2.000)را نمیتوانم بگویم.(شاید کمتر از ..نفر)
  ولی رقم دومی قطعا اگر :برای مردم: باشد واقعی است.
  بهتر نبود آرمانگرائی پخته در سن شما با مردم بیشتر همگرائی میکرد تا زحمت پشت هم آوردن این کلمات غیر قابل درک برای عام رابکشد .
  کلماتی که در عین ابراز دوری از سنت آدم را یاد کتابت های عهد قاجار و مسجع نویسی های قدیم میاندازد؟
  خشایار خلعتبری
  آدمی که بیسواد نیست ولی مفتخرم که کلمات در قالب :شعرحجم : شما را نمیفهمم.و چه افغتخاری ازین بیش……….

 4. آقای یدالهی
  لطفا بفرمائید شما برای چه اشخاصی یا بهتر بگویم چند نفر مینویسید؟
  بهتر نیست بجای”2.000 نفر برای 2000.000 نفر خود را در معرض شعر قرار دهید؟
  البته منظورم از رقم اولی(2.000)را نمیتوانم بگویم.(شاید کمتر از ..نفر)
  ولی رقم دومی قطعا اگر :برای مردم: باشد واقعی است.
  بهتر نبود آرمانگرائی پخته در سن شما با مردم بیشتر همگرائی میکرد تا زحمت پشت هم آوردن این کلمات غیر قابل درک برای عام رابکشد .
  کلماتی که در عین ابراز دوری از سنت آدم را یاد کتابت های عهد قاجار و مسجع نویسی های قدیم میاندازد؟
  خشایار خلعتبری
  آدمی که بیسواد نیست ولی مفتخرم که کلمات در قالب :شعرحجم : شما را نمیفهمم.و چه افغتخاری ازین بیش……….
  – متاسفم آقای خشایاری
  رویائی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.