رویا

کاریکاتور، اصلِ حرف

 

آرش عزیز،

در عمق هر چیز کاریکاتورِ آن چیز نهفته است . بعضی از غزل‌های حافظ را هم چندبار به دقت اگربخوانم دست آخر خنده‌ام می گیرد، تا جایی که فکر کرده‌ام دقت زیادی بر چیزی، آن چیز را از اصالت می اندازد، یعنی اصل و ریشه اش را رو میکند وکاریکاتوری‌اش می‌کند .

در فستیوال آوینیون، "مرد متفکر" اثر رودن را وسط سالن به نمایش گذاشته بودند ؛ ایستادم و زمان درازی نگاهش کردم، ناگهان به نظرم مسخره آمد. شاهکار رودن در نگاهِ من داشت کاریکاتوری(ی نسبت) می‌شد که پُکی زدم زیر خنده. مرد مراقب با اونیفورم ارغوانی‌اش  نگاهِ سختی به من کرد، ترسیدم، آهسته پا کشیدم و رفتم.

حافظ را باز می کنم، به این غزل می‌رسم : " گرچه از آتشِ دل چون خُمِ می در جوشم…". آن را می خوانم، و باز می خوانم، و باردیگر به‌دقت روی هر کلمه‌اش چشم می‌دوزم، حافظ از چشمم می‌افتد. درحالی که همین بیت در جوانی‌هام، اولین باری که خواندمش، چشمم را گرفت آنقدر که تضمین‌ش کرده بودم :

"گرچه از آتش دل چون خُمِ می در جوشم

ُمهربر لب زده خون می خورم و خاموشم"

                      در نهانگاهِ درونم جرس ِقافله هاست

                      شیون انداخته در دل هوس ِچاووشم…

                                                             (از کتاب : بر جاده های تهی)

امروز هم اگر به همین حرف زیاد اهمیت بدهم از اهمیت می‌افتد، به اصل ِخودش برمیگردد و کاریکاتورِ خودش می‌شود.

درعمق ِهر چیز کاریکاتورِ آن چیز خفته است، بیدارش اگر کنی فهمش می کنی.

                                                     تا وقت دیگر، قربانت

 

 

 

 

4 Comments

 1. درود بر استاد
  آيا ميشود آن خاطره اي كه از محمود مومني مرحوم ودلتنگي ها داشتيد در صفحه تان بگذاريد من كه گشتم پيدا نكردم
  سپاس

 2. درود بر استاد
  آيا ميشود آن خاطره اي كه از محمود مومني مرحوم ودلتنگي ها داشتيد در صفحه تان بگذاريد من كه گشتم پيدا نكردم
  سپاس

 3. درود بر استاد
  آيا ميشود آن خاطره اي كه از محمود مومني مرحوم ودلتنگي ها داشتيد در صفحه تان بگذاريد من كه گشتم پيدا نكردم
  سپاس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.