رویا

مرگِ مادر از درد خالی بود

کفنی آیا
تنم را پوشید
و یا تنم را کفنی
به اندیشۀ دنیا پوشید
 
طبیعتِ بی جان
چقدر فوری بود !

 

نگاهی که شیئی را می بَرَد طرحی است که روی سنگِ مادر می‌کَنند. داخل قلعه، درحصارنرده‌ایِ سنگ، فیروزه، نعل ِ ریخته، و قسَم‌های مرده می‌گذارند. با کمی درد برای مرگِ مادرکه‌ ازدرد خالی بود. و به ما گفته بود که درد مرگ را خالی می کند.

 

 

                                                                                  Revêtu de mon corps
                                                                                                      Un linceul
                                                                          Ou mon corps s’est revêtu
                                                                                À la pensée du monde
                                                                                                ? D’un linceul                                                                             Combien fut instantanée
                                                                                         ! La nature morte

Un regard qui emporte un objet c’est l’esquisse que l’on taille sur la pierre de la mère. À l’intérieur de la citadelle, dans une enceinte  ils déposeront de la turquoise, des fers à cheval abandonnés, et les serments  morts. Avec un peu de douleur pour la mort de la mère qui fut vide de douleur. Et nous avait dit que la douleur vide la mort.

 

 

 

"هفتاد سنگ قبر"، ترجمۀ  آرش جودکی، بزودی در انتشارات "تارابوست"، فرانسه


1 Comment

 1. پر از نقص، و تردید، و ناتمامی شاید؛ اما تقدیم به رویا:
  قاب های تن گرفته در هم
  قاب های تن در هم
  در ضلع های رو در رو
  در رازهای تو در تو
  انحناهای گم شده
  و تن های سر بریده در هم
  رو در رو؛
  لا لا لا لا
  لا لا لا لا
  و تن های تو در تو
  و چشم های پی در پی
  بدن های پر شده از سرب.
  لا لا لا لا
  لا لا لا لا.
  و قاب های تن دریده در هم
  و نقاب های تو در تَن
  و تنش های تو در تو
  و تپش های پی در پی
  لا لا لا لا
  لا لا لا لا
  لا لا لا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.