رویا

یک شعرتازه *

اتّفاق          
      
تاس‌ها هرگز خالی از اتفاق نمی مانند "                                                                                   
 مالارمه                                                                                                                                            


                                                                                                                               
 دیدنی از دور می‌آید
 و هرچه دیدنی‌ست آمدنی ست
 آمدنی چهره‌ای شناخته ندارد
 ناشناخته چهره ندارد

 چهرۀ او کشفِ چهره‌ای‌ از اوست
 که در میان دو لب می‌گذرد
 و در میان دو لب جزهوای بین دو لب
 بر لب نمی‌گذرد
گاهی که می گذرد
 دیدنی چهره‌ ای شنیدنی دارد
 با پوستی شناخته از حرف   ازهجا
 وقتی به لحظه‌ی تصادف اتفاق می‌دهد
 سفیدِ صفحه دست
 سفیدِ صفحه تاس

 یک دست تاس 
 و آنچه  که می بینم  
 پیغام آنچه را که نمی بینم   
به نقل ازسایت لیلا صادقی، ویژه نامۀ یداله رویائی، بهار 1393 *

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.