رویا

ما برای شکنجه آدم کم نداریم

                                                                                                آرش عزیز 

 در شعر ِشاعران امروز کمتر شعری می‌خوانی  که برهنرشاعری (بوطیقا) استوار باشد.

در میان آنها شاعرانی هم داریم که شعرشان تکنیک اگر ندارد روحیه دارد، واین خود حرفِ کمی نیست . اما بسیارند شعرهائی که نه از این‌و نه از آن بهره دارند.

یعنی اگر بپرسی که کلمه، در حیاتِ انسان ِامروز، قدرت ش را از دست داده یا ظرفیت ش را، من آز آنهائی هستم که "یا" را ازمیان برمی‌دارم، و به هردو رآی می‌دهم.

هزار سال ادبیات داریم، هزار سال صدای کلمه ! صدای لغت، که تربیت وطنین ِخودش را ، از بربریت تا مدرنیسم، با خود آورد تا ما اثری، سرموئی، خوئی، وخراشی، ازآنهمه برگیریم: از زرتشت تا دانته، از شاهنامه تا خیام …                                                      اما دیدیم که ما برای شلاق، شکنجه، سربریدن، دست بریدن، آدم کم نداریم . کمبود ما  جان ما است. ما آن لغتِ تنها را کم داریم 

تا وقت دیگر  قربانت                       

  

  

1 Comment

  1. جناب رؤیایی عزیز سلام
    این مطلب که شما به زودی راهی ایران ( و البته جشنواره شعر فجر) هستید، صحت دارد؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.