رویا

کمین

 

پشتِ کوتاهِ دیوار
انتظار
ـ شعله در درختِ انارـ

مثل ِ عطش
در خوابِ مار

می‌ترکد
 
در خوابِ مار
 
من آن‌که خواهد بود خواهم بودیداله رویائی                                                                         

 

1 Comment

 1. با سلامهای فراوانِ از تهِ دل به “رویا”____________________________________________
  از فیسبوک من (Sohrab Mazandarani)
  February 4
  ” الامان” کمین مار… شود تا مار از “خوابِ” تو رم کند، “رویا”یی که هنوز هزاردانه در شعر می ترکد وُ اینهمه باغ از دلِ یک انار… که رویای ما یا “میوه [است]بر درخت” یا-حتا وقتی که خواب؟- “درختی در میوه ای”ست، شکلِ همان راهِ عمیق، “چاهی که دراز می کشد”… از حافظ تا حافظیه از رویا تا “هر آنچه شعر[زنده] خواهد بود ، خواهد بود”، رویا تنها ظاهرِ خواب دارد اما بیدارترین بیداری ست در شکلِ خواب بر تختی که چاهی وُ راهی ست افقی… مثل لوحی بر… خوانایی در هیئت و اندام، خوانایی بر بستر وُ در خواب – بطول عمرِ یک لوح هزار، هزارها ساله تا وقتی که شعر “خواهد بود”.. برای ما، شکل حافظ و رویا خواهد داشت.. این تنها “انتظار” ماست: شعری که هنوز بتوان “گفت” حتا سرِ اینهمه سال! کاش می شد زندگی را پیوند زد، عمر را، و سن او که شعر میگوید را با جمع عمرهای ما(مثل من)، به “سقف کیهانی” رساند…سقفی که تویی وُ، آخرِ نموِ مایی؛ سقفی که آنهمه “ساقه های عجب” می رویاندی به بام ما وُ بَرِ ما؛ تو که یالعجبِ مدامِ ما ماندی وُ کمالِ “عجب عجبِ” نیمای ما، رویا !
  – سطرهای تو برای من خواندنی تر از سطرهای من برای تو دارند می شوند، سهراب !
  کجائی؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.