رویا

یک شعر

 منتشر نشده خطی که عتاب می کند تاب می دهد
بالای بینی را
که از گل سرخ رنگ اعصاب
 عادتِ بد را به خوابِ خوبِ عادت
چند یاد ِ موقع را
درموقع ِ خواب می بَرد از یاد

 خستگی وقتی فوری است
 سنگین است
و فرار حرف از خط گل سرخ
پرتابِ عتابِ بالای بینی


(با پرویز اسلامپور)                                                  
1352                                                      

1 Comment

  1. مکانیزم اندیشیدن ِ حجم ،تربیت ذهن را، تربیت نگاه را، ترتیب ِ درست تصویر و واژه می کند و این بین ، آنکه از بین (ه. الف. سایه) بر می خیزد واز خیزش حجم بی خبر ، چه بی کلاه مانده زبان و فهم و دیدارش ، و چه در سایه مانده در این بینابین

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.