رویا

به‌‌من‌‌چه اگرکسی هم‌جنسگرا ست؟

(از پاپ تا فقیه)     آرش عزیز،

* به من‌چه اگرکسی هم‌جنسگرا ست ؟ اگرکسی هم‌جنس ِخودش را دوست دارد وخدائی هم دارد که دوستش دارد، من دیگر کی هستم  که داوریش کنم؟(پاپ فرانسوا، لوموند، آخر ژوئیه2013 )

** هم جنسگرائی حرام است، از آن حرام هائی که برای آن در اسلام عذابی سخت وعده داده شده است. لواط هم گناه کبیره ای است که مجازات سنگینی از جمله قتل و اعدام برآن مقرر شده است  (فقیه سیدعلی، فتوا، سایت رهبری )

*** لواط جُرم است، جُرم هم مجازات دارد. مجازات درجامعه نوعی درمان است. درمان 
لواط هم اعدام است. ( آخوند خاتمی، در پاسخ به دانشجویان خارجی، ایسنا )

به چی داری فکر می کنی؟
  سطح شعور ؟  – اوه، فرق چندانی نداریم !!
تا وقتِ دیگر  قربانت                                                     
                                   

2 Comments

 1. استادبزرگ !
  هم بزرگ هستی هم مانع
  بزرگ از آنکه درحجم نفس میکشی
  ومانع از آنکه نمیگذاری به شعر وشاعر دیگری برسم
  بدرود
  – درود بر تو !

 2. شاد باش از اینکه بزرگت خوانند اما بزرگی به بزرگ بودن است در آیین خود، هرآنچه در شعرت تجلی میابد. نه هر آنچه در ضمیر خود و در پنهان نشسته ای !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.