رویا

فساد اداری، یا فساد نشر؟

halakat2.jpg
ولاکن ناشرِچاپ دوم ترجیح داده است که بجای "چاپ دوم" بنویسد: چاپ اول، آنهم با حذفِ نام زنده یاد رضا همراز، ونیز نام آرش جودکی ازپشت جلد. چرا؟ راستی چرا؟ چه نفعی داشته است؟ نفع یا بی مسؤولیتی، این سرپوشی در اختفاء تاریخ ِاتشار، خوانندۀ جوان امروز را به بیراهه می برد (برده است) وحتی، در زمینۀ مستنداتِ تاریخی ِاین کتاب، بحث درگرفته است،همراه باجدال های قلمی گاهی . گاهی اندیشیده‌ام که وزارت ارشاد بهتر نیست بجای سانسورِ بی‌امان مؤلف‌ها، کمی‌ هم زیرکی های کاسبکارانۀ ناشررا "سانسور" فرماید؟ وکتابخانۀ ملی‌جمهوری‌ اسلامی‌هم برای یک کتاب دوبار"چاپِ اول" نپذیرد یکی بشماره ثبت 599 درسال 57 و یکی با شمارۀ 2273281 درسال 91 . فساد اداری، یا فساد نشر؟

4 Comments

 1. ای دست خدا
  ازخدایی بی دست
  بیخود آمده از خدا
  تا دست خدارا محکم کندبرخاک که دست از خداگرفته
  تابی دست, دست خاکی را
  در بی دست خدا,
  خاکی بی دست کند.

 2. استاد!
  درصفحه ی اول همان کتاب نوشته اند :((ویرایش تازه))
  چگونه چاپ اول کتاب ویرایش تازه دارد؟!
  وقتی دروغ حافظه را می بلعد!
  بدرود
  – بله دوست عزیز، متشکر از توجه تان

 3. سلام آقای رویایی
  مثل اینکه حرف آخر همان حرف اصلی باشد یعنی فساد نشر.
  به هر حال کسی توقعی ندارد از کارمند ممیز یا بررس
  ولی از ناشر هم توقع نیست
  حکومتِ یک کشور تغییر پذیر است اما آنچه تغییر نمی پذیرد حکومتِ نانخورانِ فرهنگ است!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.