رویا

ما چه ملتی هستیم ؟! (3) *

آرش عزیز،

 

کتابی به دستم رسید از انتشارات "بنیادفرهنگی لاجوردی" ،  و اینکه "نشر فرهنگ" لاجوردی از افتخارات ملتی است که حافظۀ فرهنگی دارد."

گفتم "جلاد اوین"  بنیاد هم که نداشت "یاد" ش می ماند. آنچه را که ما به حساب فتوحات تاریخی خود می گذاریم نباید فراموش کنیم. یاد‌ها و یادگارهای ما ریشه دارند، بُن دارند. هیچ یادی نیست که ریشه در یادی دیگر نکند. یادها ریشه دارند. یادها بُن دارند.

به نِرون هم که فکر می کنم، یا به " دفتر اشعار" خمینی، و به نقاشی‌های گوبلز، از خود می پرسم چیزهایی را که ما غیرانسانی می نامیم  لابد  از آن است که چیزی انسانی باخود دارند، لااقل در لغت. این دو سه شاعر جوان مسجد سلیمانی هم که در زندان های اهواز دارند شکنجه می‌شوند از افتخارات همین ملتی هستند که "حافظۀ فرهنگی" دارد و در غیر‌انسانی چیزی انسانی دیده است .

                                                        تا وقت دیگر  قربانت

* برای "ما چه ملتی هستیم" (1) و (2) رجوع کنید به پست‌های 29 فوریه 2008  و 10مارس 2008

3 Comments

  1. روياى عزيز
    حسين حديثى، آهنگساز و محقق موسيقى در دانشگاه كمبريج هستم. مدت زيادى است كه مشغول كار بر مجموعه ى بزرگى از قطعات كوچك هستم كه با الهام از “هفتاد سنگ قبر” پايه گذارى شده. متن با صوت حزين مرد (شبيه نوحه خوان، قارى يا آواز چوپانى) ، صداى فلوت هاى چينى و آرژانتينى، كنترباس و ويلن همراه است.
    اگر حوصله تان بود، براى صحبت و نيز كسب اجازه اين مى نويسم.
    زائر،
    حسين حديثى

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.