رویا

خسته

  

درنگ
سطح ِ سپیده را  زمینی کرد

و ساق های رفتار
وقتی که چرخ را
گم در دوار ِ دنده ها می کردند
ما بر شعاعی شکسته ایستادیم

سطح درنگ
مساحتِ سپیده شد

یداله رویائی
 اردیبهشت1389
                                                

4 Comments

 1. سلام آقای رویایی.
  اینجا، آیا متن به آن حجم منظور رسیده است؟(تنها راه دسترسی به شما همین سایت بود، عذر تقصیر):
  هنگام ِ
  سینه از اشباع ِ
  سینه از سیگار،
  هنگام ِ سینه از تپیدن ِ انگار که دمام،
  گیسوی تو
  بُعد ِ روایت است.

 2. سلام آقای رویایی
  به تکریم اشاره شما و لزوم گردش در بازشناسی امروزی مارکس … و البته کودکی گام های امروز خوانایی

  کجاست سبزینه ی تکفیر ابر
  که خون تنها به سیل خاک
  تماشای کور بهار کند
  ابر را
  به سال آغوش تو خواب برم
  جوانه عهد منی ست
  بر خواهری خزان

Comments are closed.