رویا

تریاکِ توده ها

آرش عزیز ،

 

 کجا رفت طبقۀ کارگر؟  تا نرفته بود گولاگ* بود، وشوروی* وطن ِطبقۀ کارگر بود . وطن ِطبقۀ کارگر، دیگر، وطن تروتسکی نبود. انقلاب‌ها بچه‌های خودشان را می‌خورند. در تهران‌هم بچه های خودشان را خوردند حالا دارند خودشان را می‌خورند.

 "بهارعرب" هم تابستانی دارد : اسلامیست‌ها! پرورده‌ها ی 11سپتامبر، توله های تعصب، که دارند از راه می‌رسند. و لائیک ها را پشتِ در جا می‌‌گذارند. 22بهمن، عیناً :

                                  

                                   در باز می شود

                                   و چهارچوب شکل یوغ می‌شود

                                   صد ها هزار گاو

                                   صد ها هزار گنجشک

                                   جلوی در جلو نمی روند

 

و باز توده‌ها درخواب و، "تریاکِ توده‌ها" بیدار !**

 

                                                                          تا وقت دیگر  قربانت

 

* جزیرۀ گولاگ شکنجه گاه و اردوگاه  مخوف و مخفی کار اجباری  که با افشاهای سُل ژنیتسین کشف و مشهور شد

* اتحاد جماهیر شوروی، نام رژیم سابق روسیه و کشورهای سوسیالیستی اقمار آن 

** مذهب، تریاکِ توده ها است (مارکس) 

6 Comments

 1. من در مردنم مادرم
  که در آغوش
  می فشارم من
  .
  همیشه این مادرهایند
  که می میرندو می مانندو در کنار می مانند
  شما هم مادرانه از شعر و فرهنگ ما پرستاری می کنید
  جناب رویایی
  .
  راستی تا یادم نرفته
  سلام ما رو هم در نوشته هاتون بخوانید

Leave a Reply to رضا باب المراد Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.