رویا

بهار دیوانه

                        

 با تو

 بهار دیوانه ای‌ست 

که از درخت  بالا می‌رود

و می‌رود

تا باد

 

با باد

من از درخت

بالا می‌افتم .

 

                              از کتاب لبریخته ها  

                                  ۱۳۶۰