رویا

فیس بوک؟ عجب!

 

اینهمه دوست! نمی دانستم.  مرسی. درود بر اینهمه دوست!  و بر دوستم میلادِ سفیدگران ( Milad  Sefidgaran) که آدرس فيس‌بوکي بنام من را  به من مخابره کرد تا در اينجا براي شما بياورم . و آنک : 

     http://www.facebook.com/profile.php?id=100001995567134 

                                                           با شما ها :  يداله رويائي

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.