رویا

ندا

  به چهرۀ خونین دخترم : ندا                                                               

ای که در صفِ پیش،
جان پیش ِ صف می گذاری
برتلاطم تو جهان ِ من  کف و کاهی باد !
و جمال تو تا ابد
اندازۀ جان ما باد !

                                                              

 

5 Comments

 1. طبق شاهنامه
  تا همین چند سال بیش
  -مثلن سی سال بیش-
  سهراب را بدر کشته بود
  ولی طبق
  چاب جدید-همین چند روز بیش
  رستم
  دست از سر بسر برداشت
  و
  رستمی کردو
  با تفنگ
  اقا سلطان را کشت
  وسهراب
  در خوان که نه
  در خیابان ازادی
  به دست شیطان بزرگ
  دراز به دراز
  کف خیابان
  افتاد و
  مرد….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.